Blog Nedir?

Blog ; Kelimenin ilk oluşumu, “Web” ve “Log” kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş, Weblog olarak isimlendirilmiştir. Bu teknik biraz daha yaygınlaştığında ise, “Blog” olarak kısaltılmıştır. Daha resmi konuşmalarda “Weblog”, halk diline daha yakın konuşmalarda “Blog” olarak adlandırılır.

Türkçe’ye çevrilirken, genellikle “Ağ günlüğü” olarak çevrilir fakat bu çeviri tam karşılığı yansıtmamaktadır. Zira, “Log” kelimesi’nin esas karşılığı “kayıt”tır. “Kişisel Günlük”ün İngilizce’deki en uygun karşılığı ise “Diary”dir. Bu nedenlerle “Ağ Günlüğü” şeklindeki çevirim tam karşılığı yansıtmamaktadır.

Bloglar’ın kendine ait bir kültürleri vardır. Yapıları birbirine benzer, üzerlerindeki yazışma ve konuşmaların tarzları birbirlerine benzer.

Bazı internet indeksleme mekanizmaları sadece Blog’lar için kurulmuşlardır ve başka türdeki siteleri indeksleme mekanizmaları içine kabul etmezler. Bu indeksleme servisleri, Bloglar’dan birbirlerine verilmiş bağlantıları da değerlendirirler ve bu bağlantıların uçlarına göre anlamlar çıkararak Bloglar arasındaki ilişkileri kurmaya çalışırlar. Bazı indeksleme servisleri de Blog’lardan dışarıya son günlerde verilen bağlantıları değerlendirerek ve son günlerde çok kullanılan kelimeleri değerlendirerek gündemin nabzını tutmaya çalışırlar.

Blogların kendilerine has kültürü ve özelliklerine uygun davranabilmek açısından, benim görüşüme göre, Türkçe’de de orijinal isimleri olan “Blog” şeklinde isimlendirilmelidirler.

Kişisel ağ günlükleri genel olarak en yeni gönderinin en üstte gösterildiği ve her gönderinin sonunda günlük sahibinin adı ve gönderi zamanının belirtilmesi biçiminde oluşur.

Vikipedi diye Türkçeleştirilmiş olan Wikipedia‘daki blog başlığından alıntılanmıştır.
İngilizce orjinali şuradadır: en.wikipedia.org/wiki/Blog

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !